November 10

Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն – Արշի , Բաբայան

Դպրոց, դասարան – Արևմտյան դպրոց , դասարան 3.3

Երկարօրյա ծառայություն –  օգտվում եմ

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) –  դպրոցի երկկողմանի տրանսպորտից ։

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  Այո

Ընտրությամբ գործունեության խումբ – մաթեմատիկա

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը –  Ռուսերեն արևմտյան դպրոցում։


Posted November 10, 2021 by arshibabayan in category Մայրենի

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*