Ոտքերի գանգատը

Մի անգամ ես հարցրեցի իմ ոտքերին, թե նրանք ինչու՞ են գանգատվում իմ ոտքերն ասացին․

— Մենք չենք սիրում մեր տիրոջտ որովհետև նա ամբողջ օրը վազումէ և թռվռում ։

— Բայց եթե ես ձեզ օգնեմ դու ել չեք՞ գագատվի

— Լավ ,կփորձենք ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *