March 20

Մաս և ամբողջ։ Թվի մաս գտնելը(մաս 2)

1․Գտիր թվի նշված մասը
180-ի   5/9 մասը
180:9×5=20×5=100
200-ի  4/5 մասը
200:5×4=40×4=160
100-ի  3/10 մասը
100:10×3=10×3=30
150-ի  2/5  մասը:
150:5×2=30×2=60
400-ի 5/8 մասը։
400:8×5==50×5=250

2.Արտահայտիր նշված միավորներով․

(1/4) ժ=60:4×1=15 ր
(1/5) կմ =1000:5×1=200 մ
(1/3) օր =24:3×1=8ժ
(1/4) տարի = 12:4×1=3ամիս
(1/5) ց =100:5×1= 20կգ
(1/4)  մ = 100:4×1=25 սմ:

3.Արտահայտիր նշված միավորներով․
(5/ 6)  ժ=60:6×5=50 ր
(4/5)  կմ =1000:5×4=800 մ
(5/6)  օր =24:6×5=20 ժ
(3/4)  տարի =12:4×3=9 ամիս
(3/20) ց =100:20×3=15 կգ
(4/5)  մ =100:5×4=80սմ:

4.  Արամը  դպրոցից տուն վերադառնալիս  ճանապարհի   1/4 մասը  անցնելուց հետո, ճանապարհի ո՞ր մասը դեռ  պետք է անցնի։
3/4

5․ Արկղում կար 120 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 7/8 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։
120:8×7=105(գնդակ)

120-105=15(գնդակ)

6․ Ջրավազանում կար 3200 լիտր ջուր։ Այգին ջրելու համար օգտագործվեց դրա 5/8 մասը։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ջրավազանում։
3200:8×5=2000(ջուր)
3200-2000=1200(ջուր)

7․ Ո՞ր պատկերի 3/5 մասն է գունավորված։

1)3/5

2)2/5

3)3/4

March 20

Մաս և ամբողջ Թվի մաս գտնելը(Մաս 3)

1․Գտիր թվի նշված մասը
320-ի   3/8 մասը
320:8×3=120
2700-ի  2/3 մասը
2700:3×2=1800
250-ի  4/5 մասը
250:5×4=50×4=200
4200-ի  6/7  մասը:
4200:7×6=600×6=3600
6000-ի 2/15 մասը։
6000:15×2=400×2=800

Արտահայտիր նշված միավորներով․

(1/30) ժ = ր
60:30×1=20 ր
(1/200) կմ = մ
1000:200×1=50 մ
(1/12) օր = ժ
24:12×1=2 ժ
(1/12) տարի = ամիս
12:12×1=1 ամիս
(1/25) ց = կգ
100:25×1= 4 կգ
(1/50)  մ = սմ
100:50×1=2 սմ

3.Արտահայտիր նշված միավորներով․
(7/30) ժ= ր
7:60=420 ր
420:30×7=98 ր
(9/200) կմ = մ
9×1000=9000 մ
9000:200×9=405 մ
(4/12) օր = ժ
4×24=96 ժ
96:12×4=32ժ
(5/12) տարի = ամիս
5×12=60 ամիս
60:12×5=25 ամիս
(4/25) ց = կգ
4×100=400 կգ
400:25×4=64 կգ
(3/50)  մ = սմ
3×100=300 սմ
300:50×3=18 սմ

4.  Արամը  դպրոցից տուն վերադառնալիս  ճանապարհի   5/7 մասը  անցնելուց հետո, ճանապարհի ո՞ր մասը դեռ  պետք է անցնի։

5․ Արկղում կար 350 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 3/5 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։
350:5×3=210
350-210=140 գնդակ

6․ Ջրավազանում կար 3600 լիտր ջուր։ Այգին ջրելու համար օգտագործվեց դրա 6/9 մասը։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ջրավազանում։
3600:9×6=2400լ
3600-2400=1200լ


7․ Ո՞ր պատկերի 3/4 մասն է գունավորված։

1) 2×3

2) 3×2

3)3×1


Այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։
3/4 տարի = 12ամիս
12 : 4 x 3= 9

16/200 կգ= 1000 գ
1000 : 200 x 16 = 80

1 արկղում կա 30 հատ ձու : Ձվերից 2/5 կոտրվել է ։ Քանի՞ ձու է մնացել :
30 : 5 x 2= 12

Բակում նստած էին 18 հատ թռչուն։ Նրանց 5/6 թռչեցին ։ Քանի՞ թռչուն թռչեցին :
18 :6×5= 15

March 20

Չախ չախ թագավորը (Մաս 3)

Առաջադրանքներ

 • Կանաչով նշված բառերը դրեք ուղիղ ձևով։
 • Հանդեսով – հանդես
 • դաշտում – դաշտ
 • զորքով – զորք
 • ոչխարի – ոչխար
 • հովիվներին – հովիվ
 • հնձվորներին – հնձվոր
 • պալատին – պալատ
 • երկրից – երկիր
 • աղվեսի – աղվես
 • զուռնով – զուռնա
 • թմբուկով – թմբուկ
 • երգով – երգ
 • զորքով – զորք
 • աղմուկով – աղմուկ
 • սարերին – սար
 • ոչխարի – ոչխար
 • թագավորից – թագավոր
 • Տեքստի անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրել:
 • Նախիր – խոշոր եղջերավոր անասունների հոտ՝ խումբ
 • հնձվոր – հունձ անող մարդ
 • Մեկական բառով բնութագրել աղվեսին, Շահ-Մարին, ջաղացպանին:
 • Աղվեսը խորամանկոտ էր, Շահ – Մարը վախ ունեցող , իսկ ջաղացպանը ագահ և չար։
 • Ըստ ձեզ հնարավո՞ր էր, որ Շահ Մարը հավատար աղվեսին ու փախչեր իր պալատից: Պատասխանը հիմնավորեք:
  Իմ կարծիքով հնարավոր չէր,քանի որ այդպիսի հարուստ ու հայտնի մարդը հավատար աղվեսին ու փախչեր պալատից։
March 18

Կենտրոնական Բանկի թանգարան։ Քաղաքային քայլ ճամփորդապատում

Քարտեզ՝

Մարտի 14 – ին մենք ընկեր Գրետայի և ընկեր Սոնայի հետ միասին այցելեցինք Կենտրոնական բանկի թանգարան։ Կենտրոնական բանկի թանգարանը հայտնի է, որպես Կենտրոնական բանկի այցելուների կենտրոն։ Կենտրոնական բանկը գտնվում է Անգլիական այգու մոտակայգում։ 
Մեր ճամփորդությունը շատ ուրախ ու հետաքրքիր անցավ։ Սա ինձ համար ամենատպավորիչ ճամփորդությունն էր։
Կենտրոնական բանկում մեզ ծանոթացրեցին դրամի պատմությանը, ստեղծման ու շահագործման ձևերին, սովորեցինք տարբերել կեղծ և իրական դրամները։ Դիտեցինք և իմացանք, որ դրամները տպվում են Գերմանիայում։ Իմացանք, որ դրամները պատրաստվում են բամբակից։ Մեզ ցույց տվեցին հին դրամի տարբեր ձևերը և հուշադրամները։ Իմացանք, որ դրամի, դոլարի և եվրոյի փոխրժեքները կարողեն փոփխվել և դա վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։ Վերջում մեզ տվեցին նվերներ և մենք ուրախ գնացինք Անգլիական այգի։ Այնտեղ երգեցինք Կոմիտասյան պարեգեր՝ Հոյ նազան և Էջմիածին, ինչպես նաև խաղացինք <<Աղջիկ փախցնոցի>> ազգային խաղը։ 
Կազմեցինք նաև խնդիրներ։

Խնդիր 1. Մենք Բաղշյանի այգուց դեպի Կենտրոնական բանկ երթուղով դուրս եկանք ժամը 09:30 -ին։ Երթուղում տեղավորվելու և ընդհանուր անցած ճանապարհի վրա ծախսեցինք 90 ր, Կենտրոնական բանկում մնացինք 
1ժ 18 ր։ Անգլիական այգում մնացինք 1 ժ։ Ժամը քանիսի՞ն վերադարձանք դպրոց։
Լուծում՝

90ր+ 1ժ 18 ր + 1 ժ =3 ժ 48 ր
9ժ 30 ր+ 3 ժ 48 ր =12 ժ 78 ր=13 ժ 18 ր 
Ուրեմն Բաղշյանի այգի վերադարձանք 13։18։

Խնդիր 2. 2023 թ – ի մարտի 15 տվյալներով 1 դոլարը արժի 392 դրամ։ 100.000 դրամը քանի դոլար է։

March 16

Հին հայկական արհեստներ գդակագործություն

Ժամանակին մեծ նշանակություն են տվել գլխարկին՝ ով գլխարկ չուներ պատիվ էլ չուներ: Այժմ միայն 50-ից բարձր տղամարդիկ են գլխարկ կրում:  Ժամանակին գդակագործ վարպետները շատ են եղել, բայց այժմ  Երևանի միակ գլխարկներ ստեղծող վարպետները մեկ կամ երկու հոգի են:
Օրինակ՝ գյումրեցի տղամարդու գլխարկը ՝ «շափխան», իր պատիվն էր։ Հարբած կամ բարկացած ժամանակ տան տղամարդը տուն գնալիս երկու ֆայտոն էր կանգնեցնում. առաջինով պատիվը՝ գլխարկն էր ճանապարհում տուն, երկրորդով ինքն էր գնում։

March 15

Олень

Олень
Часто бывают случаи, когда олень идёт к людям, ищет у них защиты. Однажды на берегу реки Белой наблюдатели заметили в реке, на самой середине, оленя, стоящего неподвижно.
Не успели удивиться такому поведению зверя, как увидели на берегу реки пять волков. Хищники находились выше оленя по течению и пытались вплавь добраться до него. Но едва они доплывали до середины реки, как быстрое течение сносило их вниз.
Волки отчаянно молотили по воде лапами, но достать оленя не могли. Несколько раз они пытались
добраться до оленя, — но безрезультатно. Неизвестно, как бы всё кончилось, если бы не вмешались люди. А олень стоял в воде, не обращая внимания на выстрелы. Когда волки разбежались, он спокойно выбрался на берег, прошёл мимо людей и с достоинством удалился.

В местоимениях я, ты, мы, вы изменяется основа: я — меня; ты — тебя; он — его; 
она — её.
1 лицо 2 лицо 3 лицо
кто? я ты он, оно, она
кого? меня тебя его, её

кому? мне тебе ему, ей
кого? меня тебя его, её
кем? мной тобой им, ей (ею)
о ком? обо мне о тебе о нём, о ней

Напиши слова в три столбика: 1) (он, мой); (она, моя); 3)
(оно, моё).

Образец: отец — мой отец (он).
Отец, сова, улица, гнездо, яйцо, солома, доктор, суп, пальто, воробей, яблоко, ракета, петух, озеро,
солнце, крыша, герой, город, масло, столица, облако, трамвай, олень, волк.
Он – отец, доктор, воробей, петух, герой, город, трамвай, олень, суп, волк.
Она – сова, улица, солома, ракета, крыша, столица.
Оно – гнездо, яйцо, пальто, яблоко, озеро, солнце, масло.

Напиши текст, изменяя предложения. Например (солнце — оно, белка — она).
Пригрело (солнце) – оно растопило (снег) – он. Вылезла (белка)- она из гнезда, где пряталась зимой от холода. Выбрались из своих убежищ (бобр) – он, (барсук) – он и колючий (ёжик) – он. Каждый их них рассказывал о том, как он провёл долгую зиму.

March 10

Մայրենի թեսթ 4

Մարկ Տվեն

Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբա□տ զգաց: Նա միշտ իրեն դժբախտ էր զգում, որովհետև այդ օրով էին սկսվում մի նոր շա□աթվա տանջանքները դպրոցում: Նա այդ օրըցանկանում էր, որ ընդհանրապես կիրակի չլիներ. գերության մեջ լինելը դրանով ավելի ատելի էրդառնում: Թոմը պառկած մտածում էր: Հանկարծ նա ցանկացավ հիվանդ լինել. Այդպիսով կարող էրդպրոց չգնալ և տանը մնալ: Այստեղ ինչ-որ անորոշ հնարավորություն կար: Նա ինքն իրեն ստուգեց: Ոչ մի տեղը չէր ցավում: Նորից ստուգեց: Այս անգամ թվաց, թե փորացավի նշաններ կան, և նադրանց հետ որոշակի հույս կապեց: Բայց շուտով այդ նշանները թուլացան և հետզհետեամբողջովին անհետացան: Թոմը նորից սկսեց մտածել: Հանկարծ մի նոր բան հայտնաբերեց: Վերևի ատամներից մեկը շարժվում էր: Դա արդեն մեծ բախտ էր: Որպես սկիզբ նա ուզում էրտնքալ, երբ մտածեց, որ եթե սկսի այդ պատճառաբանությամբ, մորաքույրն այդ ատամը կքաշի, ևդա ցավ կպատճառի: Նա որոշեց ատամը պահել որպես պահեստային  ցավ և ուրիշ պատրվակգտնել: Որոշ ժամանակ ոչ մի բան չգտավ, հետո հիշեց բժշկի պատմած մի հիվանդության մասին, որ մեկին մի քանի շաբաթով անկողին էր գցել՝ միաժամանակ սպառնալով մատի կորստով: Նավերմակի տակից հանեց ոտքը սկսեց ուսումնասիրել վիրավոր մատը:  Բայց այդ հիվանդությաննշանները չգիտեր: Այնուամենայնիվ արժեր փոր□ել, և նա սկսեց եռանդով տնքալ: Իսկ Սիդըշարունակում էր անտեղյակ մնալ ու քնել: Թոմն ավելի խորը տնքաց, և նրան թվաց, որ մատն իրոքցավում է: Ոչ մի արձագանք Սիդի կողմից: Մինչ այդ Թոմի շունչը կտրվեց: Նա մի փոքրհանգստացավ, ուժ հավաքեց ու տնքոցների հիանալի մի շարք արձակեց: Սիդը շարունակում էրխռմփալ: Թոմի համ□երությունն սպառվեց: Նա կանչեց՝ Սի՜դ, Սի՜դ, և եղբորը շարժեց: Դա ազդեց, ևԹոմն սկսեց դարձյալ տնքալ: Սիդը հառաչեց ձգվեց հենվեց արմունկին և Թոմին նայեց: Թոմըշարունակում էր տնքալ: Սիդը ձայնեց նրան.

– Թո՜մ, լսի՜ր, Թո´մ:

Պատասխան չկար:

– Լսի՜ր, Թո´մ, ի՞նչ է պատահել, Թո´մ:

Նա շարժեց եղբորը՝ մտահոգ նայելով դեմքին:

– Թո՜ղ, Սի´դ, հանգիստ թող ինձ:

– Ի՞նչ է պատահել, Թո´մ, գնա՞մ, մորաքրոջը կանչեմ:

– Ո՜չ, հարկավոր չէ. գուցե կամաց-կամաց անցնի, ոչ մեկին մի՛ կանչիր:

– Բայց ես պարտավոր եմ: Այդպես մի տնքա, Թո´մ, սարսափելի է: Ինչքա՞ն ժամանակ է, որ դու այդվիճակում ես:

– Ժամե՜ր, ա՜խ, ինձ ձեռք մի´ տուր, Սի´դ:
Բայց Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելու:  Այժմ Թոմն իսկապեստառապում էր. այնպես լավ էր նրա երևակայությունն աշխատում, և այնքան բնական էին նրատնքոցները:

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելովբաց թողած տառերը:
դժբա□տ-դժբաղտ
շա□աթվա-շաբաթվա
փոր□ել-փորձել
համ□երությունն-համբերություն


2. Գրի´ր տրված բառերի հականիշները.
    ա/ դժբախտ              բախտավոր
    բ/ ատելի                  երկրպագելի
   գ/ հիվանդ                 առողջ
   դ/անհետանալ       իրականանալ

3.Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպողհետզհետե բառը:  

     ա/ աստիճանաբար
     բ/   կարգին
     գ/ ավելի ուշ
     դ/ շատ ուշ

4.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված տեսակը.  

ա/ դժբախտ-պարզ
բ/ փորացավ-բարդ
գ/ մորաքույր-բարդ
դ/ հիվանդություն-ածանցավոր

5.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալնշված. 

ա/ վերմակ-ածական
բ/  նշան-գոյական
գ/ ատամ-գոյական
դ/ դպրոց-գոյական

6.Ո՞րն է տրված նախադասության մեջ գործողություն կատարող բառը: 
  Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելու:
ա/ հագուստները
բ/ մորաքույրը
գ/ Սիդը  
դ/ իր

7.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և բացականչական  նախադասություն:

Պատմողական
Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբա□տ զգաց: Նա միշտ իրեն դժբախտ էր զգում, որովհետև այդ օրով էին սկսվում մի նոր շա□աթվա տանջանքները դպրոցում:

Բացականչական
Սի՜դ, Սի՜դ, և եղբորը շարժեց

8.Հոմանիշ զույգերից  ո՞րն է սխալ. 
ա/ մտածել-մտորել
բ/փնտրել – որոնել
գ/ լսել – ականջ դնել
դ/բնական – արհեստական

9.Վերնագրի´ր տեքստը:
«Հիվանդ Թոմը»


 10.Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց են  թողած կետադրական նշաններ:   Լրացրո՛ւ  դրանք:

11.Գրի´ր  մեկ բառով.
ա/ մոր քույրը                  Մորաքույր

բ/ միտք անել                  մտածել
գ/ ման գալ                      զբոսնել

դ/ որոշում կայացնել   որոշել

12.Ինչո՞ւ էր երկուշաբթի օրերը Թոմն իրեն դժբախտ զգում:

Թոմը իրեն դժբաղտ էր զգում, որովհետև այդ օրով էին սկսվում մի նոր շաբաթվա տանջանքները դպրոցում:

    
13.Թոմն ինչո՞ւ չէր սիրում կիրակի օրերը: Տեքստում ընդգծի՛ր այդ հատվածը:

Նա այդ օրըցանկանում էր, որ ընդհանրապես կիրակի չլիներ. գերության մեջ լինելը դրանով ավելի ատելի էրդառնում

14.Ինչո՞ւ էր Թոմն ուզում հիվանդ լինել: 
Նա ուզում էր հիվանդ լինել, որ չգնար դպրոց։

15.Թոմը որոշեց սկզբից չասել ատամի մասին, որովհետև ̀

ա/ հարմար չէր գտնում նման պատճառաբանությունը
բ/պահում էր որպես պահեստային ցավ
գ/չէր մտածել այդ մասին
դ/ մի անգամ արդեն նման պատճառաբանություն արել էր

March 9

Кто? Что?

Найди и выпиши слова, отвечающие на вопросы кто? что?
Стол ,кровать,тетрадь,ботинки,тарелка,вилка,ложка,нож,гвоздь,дом,хлеб,неба.

Стол, за которым ты сидишь,
Кровать, в которой ты уснёшь,
Тетрадь, ботинки, пара лыж,
Тарелка, вилка, ложка, нож,
И каждый гвоздь,
И каждый дом,
И караваи хлеба —
Всё это сделано трудом,
А не свалилось с неба.

Выпиши слова. отвечающие на вопросы кто? что? в два столбика.
Родители, мать, дети, дочь, сын, бабушка, дед, отец, сыновья, племянники, сёстры, тётя.
е.д.ч
мать , дочь , сын , бабушка , дед , отец , тётя. 

м.н.ч
Родители , дети, сыновья, племянники, сёстры.

На какие вопросы отвечают эти слова? Напиши их с вопросами. Вспомни и расскажи правила их написания.
Ярославль, Волга, Москва, Ольга Сергеевна, Тарас, Валерий, Лена, Жучка, Пушок, Ока, Николай Иванович, Анна Михайловна.

Кто?
Ольга Сергеевна,Тарас, Валерий, Лена, Жучка, Пушок, Николай Иванович, Анна Михайловна. 
Что?
Ярославль, Волга, Ока, Москва.

Напиши вопросы к словам.
Днём, лёд, ночью, лужи, солнце, воробьи, ярко, замёрзнет.

Ты куда пошел днём?
На улице лёд?
Ты пошел ночью гулять?
На улице есть лужи?
Ты любишь солнце?
ты видела воробья?
На улице ярко?
Твоя собака не замёрзнет?

Напиши слова в правильной форме
В семье Рудиных каждый занимался своим делом. Леночка играла с конструктором, Александр делал уроки, мать смотрела телевизор, а отец читал письма.

Дополни тематические группы. Напиши, на какие вопросы они отвечают.
Образец: Моя семья: (кто?) мама, папа, брат.
Моя семья: кто? мама,папа,сестра.
Домашние животные: кто?попугай,собака.
Деревья: дерево, ива, липа.
Учебные принадлежности: компьютер ,пенал ,тетрадь.
Времена года: зима, весна, осень, лето.
Явления природы: солнце ,ветер.

March 6

Հայրենագիտության ինքնաստուգում

Թվարկի’ր հայկական թագավորությունները։
Վանի թագավորություն
Կիլիկյան թագավորություն
Արտաշեսյան արքայատոհմ
Ռուբինյանների արքայատոհմ
Բագրատունիների արքայատոհոմ
2. Ո՞րն է առաջին հայկական թագավորությունը։Այդ թագավորության քեզ հայտնի արքաները ովքե՞ր են, և նրանք ի՞նչ կարևոր գործեր են կատարել։

Առաջին հայկական թագավորությունը եղել է Վանի թագավորությունը ։Արքաներն են եղել Մենուան և Արգիշտին ։ Մենուան կառուցել է մեծ ջրանցք ։

3.    Թվարկի’ր Արտաշեսյանների արքայատոհմի քեզ հայտնի արքաներին: Պատմիր նրանց քաղաքաշինության մասին։

Տիգրան Կրտսերը և Արտասեշը
Արտասեշը կառուցել էր Արտաշատ քաղաքը և հինգ քաղաք իր հոր պատվին։

4.    Տիգրան Մեծի օրոք ինչպիսի՞ն էր Հայաստանը։
Հայաստանը մեծ էր և հզոր ։
5.    Ո՞ր թվականին Հայաստանում քրիստոնեությունը ընդունվեց որպես պետական կրոն։
301 թ․

6.    Ո՞ր արքայի օրոք քրիստոնեությունը հաստատվեց Հայաստանում։ Ո՞ւմ միջոցով։
Արքան եղել է Գրիգոր Լուսավորիչը ։


7.    Ո՞ր հեթանոսական տաճարը պահպանվեց Հայաստանում քրիստոնեության ընդունումից հետո։
Գառնու Հեթանոսական Տաճարը պահպանվեց Հայաստանում ։

8.    Ո՞ր թվականին ստեղծվեց հայոց այբուբենը։ Ո՞վ ստեղծեց այն։
405 թ ․ այբուբենը ստեղծել է Մեսրոպ Մաշտոցը

9.    Թվարկի’ր Արշակունյաց քեզ հայտնի արքաների անունները։
Տրդատ Գ

10.   Թվարկի’ր Բագրատունյաց քեզ հայտնի արքաների անունները։
Աշոտ Ա , Աշոտ Բ , Աշոտ Գ, Գրիգոր առաջին ,
11.   Բագրատունյաց արքայատոհմի օրոք ու՞ մ դեմ էր պայքարում հայ ժողովուրդը։ Պատմի’ր մի քանի նախադասությամբ:

12.         Ո՞ր արքայատոհմի, ո՞ր արքային հավանեցիր։ Ինչու՞:
Ես հավանեցի Աշոտ երկաթ որովհետև նա ուժեղ էր ։
13.   Որտե՞ղ թագավորեցին Ռուբինյանները։ Ո՞ր թվականներին։
11- 14 դար